Školská spôsobilosť

Školská spôsobilosť (zrelosť), čiže pripravenosť dieťaťa na zvládnutie určitých výchovno-vzdelávacích požiadaviek, ktoré budú naň kladené v školskom prostredí, v sebe predstavuje súbor znakov, ukazovateľov, ktoré sú prediktorom pre úspešné zvládnutie školských povinností.

 

Postup pri zaškolení dieťaťa

Základné znaky školskej zrelosti