Tlačivá CŠPP

Žiadosť o psychologickú diagnostiku dieťaťa
 
Žiadosť o špeciálno-pedagogickú diagnostiku dieťaťa
 
Dotazník na pedagogickú charakteristiku

Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť ŠZŠ

Sokolská 109
960 01 Zvolen


045/545 9387
0908963 673