Kontakt

adresa:

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť Špeciálnej základnej školy (CŠPP ako súčasť ŠZŠ)

Sokolská ul. č. 109

960 01 Zvolen

 

telefónny kontakt:

045/545 9387

0908 963 673 (mobil)

 

e-mail:

csppzv@gmail.com


Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť ŠZŠ

Sokolská 109
960 01 Zvolen


045/545 9387
0908963 673