Sociálno-právne poradenstvo

Tu nájdete legislatívu a informácie ohľadom poskytovania peňažných sríspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a ohľadom poskytovania sociálnych služieb.

 

Formy kompenzácie sociálnych následkov ŤZP


Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť ŠZŠ

Sokolská 109
960 01 Zvolen


045/545 9387
0908963 673