Tuhárska Katarína, Mgr.

Sociálna a špeciálna pedagogička

zameranie:

  • raný a predškolský vek
  • poradenstvo pre MŠ
  • mentálne postihnutie
  • zrakové postihnutie
  • pokračujúca ambulantná starostlivosť

Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť ŠZŠ

Sokolská 109
960 01 Zvolen


045/545 9387
0908963 673