Selecká Mária

rehabilitačná pracovníčka

zameranie:

  • fyzioterapia
  • rehabilizácia

Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť ŠZŠ

Sokolská 109
960 01 Zvolen


045/545 9387
0908963 673