Kohútiková Tatiana, Mgr.

Kohútiková Tatiana, Mgr.

špeciálna pedagogička

zameranie:

  • telesné postihnutie
  • chorí a zdravotne oslabení
  • viacnásobné postihnutie
  • poradenstvo pre ZŠ
  • pokračujúca ambulantná starostlivosť

Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť ŠZŠ

Sokolská 109
960 01 Zvolen


045/545 9387
0908963 673