Viktorínová Alena, Mgr.

špeciálna pedagogička 

zameranie:

  • vývinové poruchy učenia
  • poruchy pozornosti a aktivity
  • mentálne postihnutie
  • poradenstvo pre SŠ
  • pokračujúca ambulantná starostlivosť

Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť ŠZŠ

Sokolská 109
960 01 Zvolen


045/545 9387
0908963 673