Krivošík Ivan, Mgr.

riaditeľ ŠZŠ a CŠPP ako súčasti ŠZŠ


Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť ŠZŠ

Sokolská 109
960 01 Zvolen


045/545 9387
0908963 673