Ďarmatiová Martina, Mgr.

sociálna pedagogička

zameranie:

  • evidencia a správa klientely
  • anamnestické zisťovanie
  • sociálna diagnostika
  • sociálno-právne poradenstvo
  • pokračujúca ambulantná starostlivosť

Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť ŠZŠ

Sokolská 109
960 01 Zvolen


045/545 9387
0908963 673