Čiamporová Alica, Mgr.

vedúca CŠPP ako súčasti ŠZŠ

psychologička

zameranie:

  • psychodiagnostika
  • poradenstvo pre školy a školské zariadenia

Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť ŠZŠ

Sokolská 109
960 01 Zvolen


045/545 9387
0908963 673