Akcia 11.2.2010 Kompenzačné a didaktické pomôcky

Akcia 11.2.2010 Kompenzačné a didaktické pomôcky

Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť ŠZŠ

Sokolská 109
960 01 Zvolen


045/545 9387
0908963 673