Akcia 11.2.2010 Pútač MŠ ul. 1. mája vo Zvolene

Akcia 11.2.2010 Pútač MŠ ul. 1. mája vo Zvolene

Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť ŠZŠ

Sokolská 109
960 01 Zvolen


045/545 9387
0908963 673