Narušená komunikačná schopnosť

Komunikačná schopnosť človeka je narušená vtedy, keď niektorá rovina jeho jazykových prejavov (príp. niekoľko rovín súčasne) pôsobí interferenčne vzhľadom na komunikačný zámer. (Lechta a kol.,1995)

 

Narušená komunikačná schopnosť (NKS) sa môže prejavovať ako:

  • chyba reči, ktorá je vrodená
  • porucha reči, ktorá je získaná

 

Vývin reči

Poruchy reči

Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti

Stimulácia reči

Terapie narušenej komunikačnej schopnosti